Kvelden er ennå ung

Det er nok en gang lørdag kveld i lokalene til Ægirs Giæstebud. Det klirrer i glass, og kafeens første  gjester er i gang med tilsynelatende hyggelig konversasjon. Kjenner man gjestene fra før, vil man forstå at Herr Waages lovprisning av Fru Askevolds nylig publiserte diktsamling “Gåten i skyggene” er langt fra oppriktig – han hater dikt i fri form. Man vil også legge merke til de røde flekkene på Fru Askevolds hals, som er det eneste som avslører at harseleringen faktisk går inn på henne – hun ler, skåler og sier “kunsten har mange former”